Annonsere

Kontaktinformasjon

Viking-tallene
Besøksadresse

Nygata 9, Stavanger

Postadresse

Kick, Stab, postboks 46, 4001 Stavanger

Redaksjon

Telefon 51854310
post@viking-kick.no

Redaktør Ole J. Askeland
ole@viking-kick.no

Formgiver Hege Skår
hege@viking-kick.no

Annonsesalg

Hans Edgar Paulsen
Telefon 51854310
Mobil 98256299

Abonnement

Seks nummer for kr. 300.
Bestilll på telefon 51854310, på viking-kick.no eller send en e-post til abonnement@viking-kick.no med ditt navn og postadresse. Abonnementet løper til det blir sagt opp.

Kick utkommer seks ganger i året og har et opplag på 8000 eksemplarer.

BESTILL tidligere utgaver av Kick og få samlingen komplett!
Kr. 50 per blad, porto inkludert.
Send inn navn og adresse til post@vikingkick.no eller ring 51 85 4310

Neste nummer er ute 26. april 2008.


I salg nå

Omslag Viking-kick

Medarbeidere i dette nummeret

Jan Inge Haga, Olav Svaland, Terje Torkildsen, Olav Hove, William Helvik, Arild Rein, Hans K. Hognestad

 

  © 2011  Stab, Stavanger Annonsebyrå - Tilgjengelighet - Design og utvikling zomme.no